top of page

Tjenester som utføres

 

  • Levering av pukk, subbus, støpe-/muresand, kult, jord og annen fyllmasse

  • Vedlikehold av veier, stikkrenner, grøfting, påfylling av masser og skraping

  • Drenering, setting av granittmurer, opparbeidelse og planering av parkeringplasser og veier

  • Transport av masser, avfall etc

  • Fjerning/pigging av betongmurer og sten samt riving av mindre bygg

  • Trefelling med tilhørende etterarbeid – også vanskeligstilte trær, samt rydding av   kratt, veikanter osv

  • Snøbrøyting med stor eller liten redskap - front- eller bakmontert skjær og strøing

  • Løyvepliktig transport med lastebil

 

bottom of page